Výuka


 • výuka začíná v 8:00 a škola je otevřena od 7:30 do 16:30
 • vzdělávání dětí probíhá v moderně vybavených učebnách
 • školní vzdělávací program a učební plán vycházejí z rámcového vzdělávacího programu dle regulativ MŠMT
 • výuka některých předmětů probíhá bilingvně (v českém a současně anglickém jazyce)
 • děti v posledních ročnících intenzivně připravujeme na další stupeň vzdělávání

 

Naše filosofie

 

 • k žákům přistupujeme individuálně, což vede k maximalizaci prožití úspěchu
 • individuální přístup umožňuje rychlejší a efektivnější uchopení učiva
 • pedagogové jsou žákům partnery, podporují je ve vytrvalosti a motivují k dokončení zadaného úkolu
 • každý žák má své portfolio
 • vedeme žáky k samostatnosti a realizaci svých nápadů
 • ve třídě vytváříme pozitivní a přátelskou atmosféru mezi žáky a pedagogy
 • vedeme žáky ke zdravému sebevědomí a prosazování vlastního názoru
 • učíme žáky základům týmové práce a kooperace a naslouchání druhým
 • žáci jsou vedeni k ekologickému myšlení
 • žáky motivujeme formou pozitivního hodnocení a volbou přiměřených nároků a úkolů
 • klademe důraz na prožitkové a projektové učení
 • podporujeme žáky v multikulturním myšlení a vedeme je k respektování odlišností mezi lidmi
ana de armes nude scene naked pn the beach pornsexnxx.net naruto x kushina porn milly bobby brown porn, how to finger a girl bryan silva gay porn pornoespresso.net sei dorei gakuen 2 stepdaughter and dad porn