Zápis


Dny otevřených dveří – každý čtvrtek od 16:00. Nutná telefonická domluva předem.

Online zápis pro školní rok 2021/2022

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímáme od 1.4.2021 do 30.4.2021. Rodičům rádi zodpovíme jejich dotazy také elektronicky, prostřednictvím e-mailu.

Jaké dokumenty potřebujete k zápisu?

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tu si vyžádejte zde)
  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • v případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, doklad o oprávnění dítě zastupovat
  • v případě odkladu povinné školní docházky dále navíc žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Podání žádosti

Přihlášky (žádosti) je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním, je však nezbytné předem zavolat/napsat e-mail a dohodnout termín předání dokumentů, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob ve škole