O nás


 • anglicko-česká základní škola je součástí vzdělávacího systému EDIN
 • jsme základní škola s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • výuka anglického jazyka probíhá prostřednictvím českých pedagogů i rodilých mluvčí
 • garantujeme maximálně 14 dětí ve třídě
 • anglický jazyk vyučujeme již od první třídy, nejen v hodinách angličtiny, ale také v dalších předmětech
 • spolupráce s MŠ nám umožňuje zajistit dětem plynulý, nestresující přechod k povinné školní docházce
 • třídy jsou vybaveny certifikovaným nábytkem a pomůckami
 • cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte
 • žáci jsou hodnoceni známkami, ale i slovně
 • škola pravidelně komunikuje s rodiči, kteří mají možnost nahlédnout do vzdělávacích plánů
 • pedagogové jsou pravidelně hodnoceni a proškolováni
 • součástí ZŠ je také školní družina

Kvalifikovaní rodilí mluvčí

 • ve škole s pedagogy spolupracují speciálně vyškolení rodilí mluvčí
 • rodilí mluvčí pravidelně absolvují školení
 • podílejí se s českými pedagogy na tvorbě učebních plánů.

Kvalifikovaní čeští pedagogové

 • splňují nebo si doplňují odbornou kvalifikaci dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • pracují podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu
 • jsou pravidelně hodnoceni nejen vedením školy, ale také žáky a jejich rodiči

Individuální přístup a spolupráce s rodiči

 • vzhledem k malému počtu dětí ve třídě vytváří škola harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost
 • usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, potřeby, nadání, zájmy, schopnosti a dovednosti
 • posilujeme zdravé sebevědomí a duševní pohodu dětí
 • výchova a vzdělávání probíhají v úzkém kontaktu s rodinou

Okolí školy

Budova školy se nachází v klidné části Ostravy-Vítkovic a její pozemek hraničí se sadem Jožky Jabůrkové. Ke škole náleží zahrada, která poskytuje prostor k bezpečnému pohybu žáků mimo školu a umožňuje realizovat velké množství venkovních aktivit.

Družina

Ranní družina: od 7:30 do 9:00

Odpolední družina: od 12:45 do 16:30

 

Děti jsou zapojovány do různých aktivit a mohou se přihlásit do kroužků, které v družině probíhají. Docházka nemusí být pravidelná.