Kroužky


Kroužky

Kroužky probíhají v odpoledních hodinách ve vnitřních a venkovních prostorách školy.

Dle zájmu nabízíme tyto kroužky…

 

Malý vědec – pondělí 14:30 – 15:15

Kroužek rozvíjí základní znalosti v oblasti vědy a techniky. Kvalifikovaný český pedagog vede děti k poznání formou experimentů a projektů.

 

Přípravka do ZŠ – „Už se těším do školy!“ – pondělí (16:00 – 16:45)

Kroužek je veden českým pedagogem, který děti připravuje na vstup do ZŠ. Více informací najdete zde.

 

Hollywood – úterý 14:30 – 15:15

Dramatický kroužek, který je veden českým pedagogem a rodilým mluvčím. Žáci si vyzkouší nejen své herecké nadání, ale i autorské a režisérské schopnosti.

 

Zpíváme si s radostí – středa 14:30 – 15:15

Kroužek je veden současně českým i rodilým pedagogem. Žákům se dostává kvalitního vzdělání v oblasti zpěvu. Zpívají české i anglické písně a získávají kladný vztah k hudbě.

 

Tvoříme a malujeme – čtvrtek 14:30 – 15:15

Žáci, kteří se profilují uměleckým směrem, si v tomto kroužku přijdou na své. Český pedagog i rodilý mluvčí rozvíjejí jejich talent a cit pro umění za použití různých technik.

 

Kouzlo pohybu – pátek 14:30 – 15:15

Kroužek je určen všem, kteří si chtějí zpříjemnit volný čas pohybem. Žáci si zde zatančí, zacvičí a prohloubí kladný vztah k pohybu a sportu.

 

Příprava dětí do ZŠ

  • děti připravujeme na nástup do ZŠ již od 4 let věku
  • zajišťujeme plynulý přechod dětí na základní školu EDIN
  • malý počet dětí umožňuje jejich systematickou přípravu na základní školy
  • děti jsou motivovány k vyhledávání řešení problémů individuálně i ve skupinách a podporujeme jejich přirozenou zvídavost
  • rozvíjíme zrakové, sluchové, čichové, hmatové, chuťové, prostorové a plošné vnímání
  • podporujeme orientaci v prostoru i pravolevou orientaci
  • formou her podporujeme rozvoj paměti a řeč
  • součástí přípravy jsou grafomotorická cvičení a nácvik správného úchopu psacích potřeb

Navíc máte možnost své děti zapsat do přípravky – „Už se těším do školy!“, která probíhá vždy v pondělí od 16:00 do 16:45.

 

 

ana de armes nude scene naked pn the beach pornsexnxx.net naruto x kushina porn milly bobby brown porn, how to finger a girl bryan silva gay porn pornoespresso.net sei dorei gakuen 2 stepdaughter and dad porn