Monthly Archives: Červenec 2018


Návštěva Planetária 


V pondělí 25. 6. 2018 navštívila třída 1.-2.A společně se třídou Žabiček Planetárium. Tento výlet děti získaly za nejlepší třídy Barevného týdne, třída 1.-2.A vyhrála hlasování na Facebooku a třída Žabiček byla zvolena týmem EDIN. Po příjezdu si děti nejprve prohlédly vnitřní interiér a výstavu o vesmíru. Děti se velice těšily a vzájemně si vykládaly […]

read more