Třeťáci a čtvrťáci ze ZŠ EDIN se hlásí!


V anglické konverzaci se s rodilou mluvčí Ally učíme počasí v praxi. Děti se převlékaly do různého oblečení podle počasí a pěkně se u toho nasmály. V jazyce českém jsme zavedli čtenářské dílny, kdy děti čtou v klidu své knížky, které si donesou na dílnu z domu. Čteme určitý čas a poté děti povídají o své knížce ostatním spolužákům. Matematika nás baví, čísla a příklady probíráme převážně formou hry a příkladů z praxe a prostředí, které děti znají. Počty s penězi děti moc bavily (peníze nejsou opravdové, slouží pouze k výuce). Ve výtvarné výchově se nelekejte velkých trik a zástěr, které chrání naše stejné oblečení, protože hodně pracujeme s barvami. Ručičky mají děti opravdu moc šikovné a obratné a společně vyrábíme velmi krásné výrobky. V plném proudu už jsou také kroužky, například v dramatickém kroužku nacvičujeme pohádku, kterou budeme hrát i dětem z naší mateřské školy EDIN a na toto představení se moc těšíme.

Autor:  paní učitelka Lenka ZŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *